ชุดปั๊มน้ำ

D type clean water multistage pump

ปั๊มหลายขั้นตอนแนวนอนชนิด D เป็นปั๊มหอยโข่งหลายขั้นตอนแบบดูดเดี่ยว สำหรับการลำเลียงน้ำสะอาดหรือของเหลวอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันในคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีไปยังน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการขนส่งน้ำร้อนน้ำมันสารกัดกร่อนหรือสารกัดกร่อนโดยการเปลี่ยนวัสดุของชิ้นส่วนการไหลของปั๊มรูปแบบการปิดผนึกและการเพิ่มระบบระบายความร้อน การใช้งานผลิตภัณฑ์ของมาตรฐาน JB / T1051-93 "ประเภทปั๊มหอยโข่งชนิดน้ำหลายขั้นตอนและพารามิเตอร์พื้นฐาน"