ธุรกิจหลังการตลาด

Professional Tools

Weichai Power After-market Co. , Ltd. เป็นช่องทางอย่างเป็นทางการสำหรับ Weichai ในการนำเสนอชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของแท้สำหรับตลาดในประเทศ Weichai อาศัยแบรนด์ Weichai Power ซึ่งเป็นระบบการจัดการไอทีขั้นสูงและบริการด้านเทคนิค Weichai ได้สร้างเครือข่ายบริการขายชิ้นส่วน Weichai ที่มีลักษณะเฉพาะไม่หยุดนิ่งและเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านการจัดการช่องทางที่ได้รับอนุญาต ปัจจุบัน บริษัท มีตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนที่ได้รับอนุญาต 85 ราย (คลังสินค้ากลาง) และศูนย์บริการบำรุงรักษาพิเศษ Weichai มากกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถให้บริการจัดซื้อชิ้นส่วนที่สะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ Weichai ส่วนใหญ่